امروز چهارشنبه, 26 تیر 1398 - Wed 07 17 2019

منو

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

اقبالی

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه، دفاعیه خانم مهتاب اقبالی با عنوان «معناشناسی چهار واژه توکل، تفویض، تسلیم و رضا و ارتباط آن با توحید از منظر آیات و روایات» با راهنمایی سرکار خانم ناطقیان و داوری سرکار خانم صائب نیا مورخ 25 مهر برگزار شد.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد