امروز جمعه, 04 اسفند 1402 - Fri 02 23 2024

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی عقاید و کلام

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021605-1751 نام درس : آشنايي‌بافرق‌ومذاهب‌اسلامي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9112206864 0.00 0.00
2 9312208051 15.00 15.00
3 9312208048 15.00 15.00
4 9312208033 19.00 19.00
5 9012202937 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9312208294 0.00 0.00
7 9112206871 13.00 13.00
8 9212200245 15.00 15.00
9 9312208036 19.50 19.50
10 9312208079 15.50 15.50

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021604-1751 نام درس : مسايل جديد كلامي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9112206901 0.00 0.00 0.00
2 9112204478 13.50 3.00 16.50
3 8912201751 0.00 0.00 0.00
4 9012202242 13.00 3.00 16.00
5 9012202248 13.50 3.50 17.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021604-1752 نام درس : مسايل جديد كلامي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9012202199 14.50 3.50 18.00
2 9012202204 16.00 4.00 20.00
3 9012202205 16.00 4.00 20.00
4 9012202220 16.00 3.50 19.50
5 9012202230 14.50 3.50 18.00
6 9012202231 15.00 3.50 18.50
7 9012202233 13.50 3.00 16.50
8 9012202237 13.50 4.00 17.50
9 9012202243 15.00 4.00 19.00
10 9012202247 11.00 3.50 14.50

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021617-1752 نام درس : اديان‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی تحقیق نهايي وضعيت
1 9312208051 12.00 3.50 15.50
2 9112206876 15.50 4.00 19.50
3 9112206882 16.00 4.00 20.00
4 9112206521 16.00 4.00 20.00
5 9212200206 غيبت موجه 4.00 4.00
6 9112206875 16.00 4.00 20.00
7 9112206874 15.00 4.00 19.00
8 9112206865 15.00 4.00 19.00
9 9012202239 13.00 2.50 15.50
10 9112206897 0.00 0.00 0.00
11 9112206869 15.00 4.00 19.00
12 9312208079 14.00 4.00 18.00

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد