امروز جمعه, 04 اسفند 1402 - Fri 02 23 2024

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی اصول فقه

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021417-1751 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه نهايي وضعيت
1 9212205928 0.00
2 9212206525 17.00
3 9312208048 13.00
4 9312209178 13.50 مهمان
5 9312208033 18.50
6 9312208294 0.00
7 9112206899 20.00
8 9312208036 20.00
9 9212206513 0.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021422-1752 نام درس : اصول فقه(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9212206541 11.50 3.50 15.00
2 9212206538 13.50 3.50 17.00
3 9212206530 0.00 0.00 0.00
4 9212206531 8.50 3.50 12.00
5 9112206883 0.00 3.50 3.50
6 9212206529 0.00 3.00 3.00
7 9012202233 0.00 0.00 0.00
8 9112206867 10.00 3.00 13.00
9 9212206533 15.00 3.00 18.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021423-1751 نام درس : اصول فقه(3)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 12/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9112206900 14.00 3.50 17.50
2 9212206509 15.00 4.00 19.00
3 9112208854 10.00 3.50 13.50
4 9012202329 12.00 3.50 15.50
5 9212206467 15.00 4.00 19.00
6 9112206901 12.00 0.00 12.00
7 9112202276 12.00 0.00 12.00 مهمان
8 9112206861 14.50 4.00 18.50
9 8912201751 14.50 0.00 14.50
10 9212206507 5.00 4.00 9.00

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد