امروز یکشنبه, 01 خرداد 1401 - Sun 05 22 2022

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی فلسفه و منطق

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021739-1751 نام درس : منطق(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 16 تاريخ تهيه : 29/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9212206548 9.50 3.50 13.00
2 9112206870 9.00 3.00 12.00
3 9312208051 8.50 3.50 12.00
4 9312209178 14.50 3.00 17.50 مهمان
5 9312208033 غيبت موجه 3.25 3.25
6 9412207486 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9012202937 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
8 9112206895 3.50 2.75 6.25
9 9412207497 16.00 4.00 20.00
10 9412207477 14.00 3.50 17.50
11 9112206899 13.00 3.75 16.75
12 9412207482 13.50 4.00 17.50
13 9212211054 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
14 9412207499 16.00 4.00 20.00
15 9412207476 14.50 4.00 18.50
16 9312208079 14.50 3.00 17.50

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021703-1752 نام درس : منطق (3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 31/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 9212206541 15.00 3.75 18.75
2 9212206538 15.75 4.00 19.75
3 9212206530 0.00 0.00 0.00
4 9012202329 13.00 3.00 16.00
5 9212206533 15.50 3.00 18.50

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021704-1751 نام درس : فلسفه (1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 31/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی میانی نهايي وضعيت
1 8912201741 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9112206864 0.00 0.00 0.00
3 9212206509 15.50 4.00 19.50
4 9112208854 11.00 4.00 15.00
5 9212206467 16.00 4.00 20.00
6 9012202337 16.00 3.00 19.00
7 9212200206 13.00 3.50 16.50
8 9112202276 0.00 0.00 0.00 مهمان
9 9112206782 15.00 4.00 19.00
10 9012202239 12.75 3.00 15.75

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد