امروز جمعه, 04 اسفند 1402 - Fri 02 23 2024

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی ادبیات فارسی

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1022017-1751 نام درس : ادبيات فارسي(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 06/11/95

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9512204023 3.25 15.25 18.50
2 9512204028 3.50 16.00 19.50
3 9512204027 4.00 15.00 19.00
4 9512211024 3.75 14.00 17.75
5 9512204025 4.00 16.00 20.00
6 9512204031 0.00 0.00 0.00
7 9512204026 0.00 16.00 16.00
8 9512204022 4.00 15.00 19.00
9 9512204021 3.00 14.00 17.00

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد