امروز سه شنبه, 02 مرداد 1403 - Tue 07 23 2024

منو
فیلتر

نمرات امتحانات گروه آموزشی حقوق و سیاست

 

 
سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1022312-1751 نام درس : زن در اسلام(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 7 تاريخ تهيه : 16/11/95

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9112206900 18.50 18.50  
2 9112206902 20.00 20.00  
3 9112204478 0.00 0.00  
4 9412212201 15.00 15.00  
5 9112206895 12.50 12.50  
6 9112206782 18.00 18.00  
7 9112206897 14.00 14.00  

 

 
سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1022302-1752 نام درس : زن در اسلام (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 16/11/95

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9012202199 20.00 20.00  
2 9012202204 19.50 19.50  
3 9012202205 20.00 20.00  
4 9012202220 20.00 20.00  
5 9012202230 20.00 20.00  
6 9012202231 19.50 19.50  
7 9012202233 18.50 18.50  
8 9012202243 20.00 20.00  
9 9012202247 18.00 18.00  

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1022305-1751 نام درس : وصيت نامه امام (ره‌)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 13/11/95

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9512204023 4.00 15.00 19.00
2 9512204028 4.00 15.50 19.50
3 9512204027 4.00 16.00 20.00
4 9512211024 4.00 16.00 20.00
5 9112206883 0.00 0.00 0.00
6 9312208553 -- -- 0.00 مهمان
7 9512204025 4.00 15.00 19.00
8 9512204031 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9512204026 4.00 16.00 20.00
10 9212206532 0.00 12.00 12.00
11 9512204022 4.00 16.00 20.00
12 9512204021 4.00 12.50 16.50
13 9512204024 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1022301-1751 نام درس : قانون اساسي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 16 تاريخ تهيه : 13/11/95

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9312208022 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9512204028 4.00 16.00 20.00
3 9412207459 4.00 11.00 15.00
4 9512204027 0.00 15.50 15.50
5 9312208027 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9512211024 4.00 16.00 20.00
7 9512204025 4.00 15.00 19.00
8 9312208083 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9412207450 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
10 9512204031 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
11 9512204026 4.00 8.00 12.00
12 9512204022 4.00 16.00 20.00
13 9212206507 0.00 0.00 0.00
14 9512212220 4.00 14.50 18.50
15 9312208045 4.00 10.50 14.50
16 9512204021 4.00 14.00 18.00

 

سال و نيمسال : 1395-1 كد درس و گروه : 1022301-1752 نام درس : قانون اساسي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 13/11/95

1392 © تمام حقوق این سایت متعلق به مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها می باشد.

تنظیمات رنگ قالب

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9412207469 4.00 14.00 18.00
2 9412207472 4.00 16.00 20.00
3 9412207452 0.00 16.00 16.00
4 9412207470 4.00 10.00 14.00
5 9412207455 4.00 14.50 18.50
6 9412207457 4.00 13.00 17.00
7 9412207481 4.00 8.00 12.00
8 9412207460 0.00 0.00 0.00
9 9412207453 4.00 16.00 20.00
10 9412207466 0.00 0.00 0.00
11 9512204024 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
12 9412207465 0.00 0.00 0.00
13 9412207462 4.00 16.00 20.00