امروز دوشنبه, 30 فروردين 1400 - Mon 04 19 2021

منو

کارگاه آموزشی "روش پژوهش موضوعی در قرآن کریم"

kargah0

 

 

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه، کارگاه «روش پژوهش موضوعی در قرآن کریم» با محوریت کتاب «روش پژوهش موضوعی قرآن کریم» دکتر محمد علی لسانی فشارکی ، توسط طلبه ی فارغ التحصیل خانم نعیمه کریم زاده در 13 بهمن برگزار شد . در ادامه به خلاصه ای از نکات این کارگاه اشاره می شود :

راه ورود به قرآن کریم، کلمات هستند و کلمات واسطه ی ما با عالم معنا هستند. در واقع، حقایق در مسیر نزول خود، در ظرف کلمات قالب ریزی شده اند. روش پژوهش در قرآن کریم اصولی دارد و برای پیاده سازی آن دستورالعمل های پیشنهادی داده شده است که هر کس با فراگرفتن این اصول می تواند، دستورالعمل های اجرای آن را متناسب با ذائقه ی پژوهشی و مطالعاتی خودش پخته گرداند و از آن بهره مند شود. در تفسیر گرانقدر «المیزان» کـه بیانگر روش تفسیر قرآن به قرآن است ، درمی یابیم که ضابطه ی پیدا کردن نظیری برای هر آیـه ایـن است که ببینیم، عین کلمات و یا کـلمات هـم خانواده ی واژه هایی که آن آیه را تشکیل داده اند، در کدام آیـه یـا آیات به کار رفته اند. آیاتی که کلمات متشکله ی آیه ی مورد نظر ما عینا در آنـها بـه کار رفته باشند در درجه ی اول و آیـاتی کـه کلمات هـم خانواده ی کـلمات آیـه ی مورد نظر در آنها به کار رفته بـاشند در درجـه ی دوم، نظایر و قرینه های آیه ی مورد نظر هستند. با در نظر گرفتن این ضابطه، می توانیم بـرای هـریک از سه نوع تحقیق قرآنی زیر، روش تـفصیلی و عملی داشته باشیم:

1. روش تـحقیق در مـفاهیم یک آیه 2. روش تحقیق در مفاهیم یـک سـوره 3. روش تحقیق موضوعی در قرآن. روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم در پی آن است که راه تحقیق موضوعی در قرآن را به روی همۀ علاقمندان بگشاید، تا زمینۀ تدبر و استنباط مفاهیم و نکته های قرآن آن هم به طور مستقیم و بی واسطه در ارتباط با موضوعات مختلف برای همه فراهم شود. هر روش را می توان به صورت مجزا توضیح داد. در واقع روش سوم، جامع بین روش ها است. و فراگیری آن دو روش دیگر را نیز در خود دارد. به همین دلیل به روش سوم می پردازیم. مراحل تحقیق موضوعی در قرآن: مرحله ی مقدماتی، مرحلۀ مفهوم یابی، مرحله ی گسترش یا فشرده کردن تحقیق موضوعی و مرحله ی تدوین و تألیف.

در ادامه خانم کریم زاده به شرح هرکدام از مراحل پرداختند و پس از آن به سوالات طلاب شرکت کننده پاسخ دادند. در پایان جلسه نیز خانم صفری معاون محترم پژوهش مدرسه ضمن تشکر از خانم کریم زاده و شرکت کنندگان بر ضرورت دقت و پرهیز از تفسیر به رأی اشاره کردند و بر ادب تحقیقات قرآنی تاکید نمودند .

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد