امروز دوشنبه, 06 تیر 1401 - Mon 06 27 2022

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی حدیث

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021504-1752 نام درس : حديث‌شناسي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 25/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9212206541 15.50 3.25 18.75
2 9212206538 15.75 4.00 19.75
3 9212206530 غيبت موجه 0.00 0.00
4 9212206544 0.00 0.00 0.00
5 9322200834 14.75 4.00 18.75 مهمان
6 9312209178 15.25 4.00 19.25 مهمان
7 9112206883 13.75 3.50 17.25
8 9112206871 13.50 3.00 16.50
9 9112206867 15.00 3.50 18.50
10 9212206533 16.00 3.50 19.50

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021513-1751 نام درس : آشنايي با نهج البلاغه
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 17 تاريخ تهيه : 31/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    
رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 8912201741 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9112206901 غيبت موجه 0.00  
3 9112206902 17.00 17.00  
4 9112204478 غيبت موجه 0.00  
5 9412207486 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9012202937 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9112206895 12.00 12.00  
8 9112206782 18.25 18.25  
9 9412207497 19.50 19.50  
10 9412207477 18.00 18.00  
11 9412207482 16.50 16.50  
12 9412207499 17.00 17.00  
13 9312208045 0.00 0.00  
14 9112206897 15.50 15.50  
15 9112206869 16.00 16.00  
16 9412207476 18.00 18.00  
17 9212206513 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد