امروز جمعه, 28 دی 1397 - Fri 01 18 2019

منو

اسامی محرومین از امتحانات

elam nomarat2

معاونت آموزش اسامی طلابی که به دلایلی از سوی این معاونت از امتحان پایان ترم محروم هستند را به شرح ذیل اعلام نمود:

 

صرف 2    مرضیه عرب بیگی – مطهره پورحسین –مریم رضایی- موسوی
روش تدریس    فریادی – شکارچیان –عشقی – پورحسین – حاج اسفندیاری – کهزادی – ساعتی
تفسیر موضوعی    زهرا بابایی – عابدینی – محسنیان – علوی – اسدی
فقه 4    غیاث آبادی – یوسفی – علوی
نحو مقدماتی    پورحسین – مریم رضایی – عرب بیگی
تجزیه و ترکیب 1    حسینی فرد – صنیع خانی – کهزادی
اخلاق 4    فریادی – شکارچیان – نیکونژاد – حمزه علی
ادیان    زهرا سادات یوسفی
مذاهب    صنیع خانی
کلام    غیاث آبادی
زن در اسلام    فرزام – گنجی – رستمی
منطق 1    صنیع خانی – مظاهری
فلسفه 1    اسدیان – عابدینی
نحو عالی 2    بابایی – حسینی فرد
تاریخ تشیع    ساعتی – کهزادی
تاریخ 3    جعفری – فریادی – محسنیان
تاریخ 2    رضایی – هاشم آبادی
نهج البلاغه    اسدیان – رضایی – ساعتی – صنیع خانی – کهزادی – نعمتی – نوروزی – ولی پور
تاریخ معاصر    فریادی – پورحسین – تابش – حمیدی نیا - هاشم آبادی
تجوید    عرب بیگی – هاشم آبادی
اصول 2     علوی
اصول 3    محسنیان – رضایی
مفردات     اسدی – کهزادی
تفسیر    زکاوه – زهرا بابایی – حاج اسفندیاری – ولی پور
تفسیر 1    حسنی
تجزیه و ترکیب 2    بابایی – غیاث آبادی
نحو پیشرفته 2    ساعتی – کهزادی – مظاهری
احکام 2    عرب بیگی
بلاغت 2    گنجی
نحو عالی 4    زکاوه - عابدینی

فقه 2   محمدی محب - عابدینی

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد