امروز دوشنبه, 06 تیر 1401 - Mon 06 27 2022

منو

نمرات امتحانات مجدد گروه آموزشی حقوق و سیاست

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1022301-1751 نام درس : قانون اساسي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206507 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1022304-1751 نام درس : نظام سياسي اسلام‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201751 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1022304-1758 نام درس : نظام سياسي اسلام‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202206 -- -- -- -- 0.00  

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد