امروز چهارشنبه, 26 تیر 1398 - Wed 07 17 2019

منو

نمرات امتحانات مجدد گروه آموزشی تاریخ

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021813-1751 نام درس : تاريخ‌تشيع‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212200206 -- -- 18.00 -- 18.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021822-1752 نام درس : تاريخ تحليلي اسلام(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206544 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
2 9212206529 -- 4.00 16.00 -- 20.00  

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد