امروز سه شنبه, 08 فروردين 1402 - Tue 03 28 2023

منو

روش تدریس

روش تدريس موضوعي (1)     نيمسال:  2-1392     شماره درس:  1022234        نام استاد: خانم یزدانی زاده       تعداد واحد: 1.00    

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه تحقيق كتبي نهايي
1 9012202198 10.00 10.00 20.00
2 9012202202 10.00 10.00 20.00
3 9012202203 10.00 10.00 20.00
4 8812205779 9.00 9.00 18.00
5 9012202208 10.00 10.00 20.00
6 9012202217 10.00 10.00 20.00
7 8712202285 10.00 10.00 20.00
8 9112206901 10.00 10.00 20.00
9 9012202225 10.00 10.00 20.00
10 9012202227 10.00 10.00 20.00
11 9012202229 10.00 10.00 20.00
12 9012202242 10.00 10.00 20.00
13 9012202248 10.00 10.00 20.00
14 8712201320 9.00 غيبت موجه 0.00

دوره نیمه حضوری

رديف شماره طلبه تحقيق كتبي نهايي
1 9012202206 10.00 10.00 20.00
2 8712203211 9.00 10.00 19.00

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد