امروز شنبه, 16 آذر 1398 - Sat 12 07 2019

منو

13 شهید زائر امام رضا

جنگ که تموم شد یه سری از بچه ها تصمیم گرفتند بروند مناطق و پیکر دوستانشان را برای خانواده هایشان بیاورند. قرار شد اولین تشییع شهدای تازه تفحص شده راه بیفتد و اول ببرند مشهد امام رضا علیه السلام.
 987 شهید تفحص شده بود و برای اینکه اعلام کنند 1000 شهید، 13 شهید کم بود.
شهید مجید پازوکی گفت: من میرم یه ساعته 13 شهید میارم. همه تعجب کردند که ما این همه مدت به زحمت این تعداد رو پیدا کردیم، چطور با اطمینان و یه ساعته!!

181898 624
رفت شلمچه، پشت کانال های نونی شکل، ایستاد روی یکی از تپه ها گفت: بچه ها ما داریم میریم مشهد امام رضا، 1000 نفر میخوایم ببریم، 13 نفر کمه، هرکس میخواد بیاد بسم الله...
رفت پایین، 100 متر، 200 متر رفت داخل کانال. بعد از چند دقیقه گفت: بچه ها بیاین! رفتیم دیدیم استخون ها معلوم بود. دقیقاً 13 شهید از اون کانال اومد بیرون...

به نقل از سرهنگ رمضانی

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد