امروز شنبه, 27 مهر 1398 - Sat 10 19 2019

منو

سالگرد شهادت سردار خیبر

02

شاید یکی از مظلومترین فرماندهان بود.
عملیات خیبر، کمبود نیرو و مهمات کار را سخت کرده بود، یک سه راهی در طلائیه بود که باید حفظ می شد، دشمن هرچه آتش داشت روی همین نقطه می ریخت، اکثر نیروهای همت در همین نقطه شهید شده بودند.
فشار از نیروهای بالاتر روی همت بود که باید آن نقطه را حفظ کنی. 
فرمانده لشکر بود، اما کار به جایی رسید که مجبور شد با یکی از فرماندهان تماس بگیرد و بگوید: یک گردان نیرو داری تا فردا صبح به من غرض بدی؟
شاید این اوج مظلومیت و غربت یک فرمانده باشد. مثل علمدار کربلا شده بود وقتی میخواست هرطور شده مشک آب را حفظ کند و آخر هم نتوانست.
17اسفند بود، نشست پشت موتور که برود دنبال نیرو، که بین راه شهید شد و تا دو روز پیکرش کنار جاده افتاده بود و کسی نمی دانست او، سردار خیبر، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله، همت غریب است.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد