امروز شنبه, 03 مهر 1400 - Sat 09 25 2021

منو

جلسه هفتم تفسیر زیارت جامعه کبیره

jameh6

به گزارش معاونت فرهنگی مدرسه، هفتمین روز تفسیر زیارت جامعه کبیره در ایام محرم با سخنرانی استاد گرانقدر سرکارخانم جواهری به صورت مجازی در روزدوشنبه ۲۵ مرداد برگزارشد.

استادجواهری در تفسیر زیارت جامعه کبیره گفت:
مُؤْمِنٌ بِاِیابِکمْ مُصَدِّقٌ بِرَجْعَتِکمْ در این فراز اشاره به رجعت دارد.
یکی از باورهای اختصاصی شیعه و اهل بیت علیه السلام رجعت است و یکی از مسلمات دینی ما است. که عالمان دینی ما با الهام گرفتن از قرآن و اهل بیت در مورد رجعت صحبت کردند. شیخ مفید می فرمایند: بعد از مرگ گروهی، مردم را باهمان چهره گذشته آنها به دنیا بر میگرداند،برخی عزیز و برخی خار،آنهایی که مظلوم بودند بر ستمگران پیروز می کند و این بازگشت در زمان امام زمان عج الله ویژه مومنان ناب و راستین و منافقان خالص است.
ما در زیارتنامه های اهل بیت علیه السلام در مورد رجعت از امامان دیده ایم و  خوانده شده است.
استاد جواهری در مورد دلیل های رجعت و اثبات آن بیان کرد: در دو بخش عقلی و  نقلی امکان وقوع را بررسی کردند.امکان رجعت باهمان برانگیخته شدن انسان ها هنگام قیامت و معاد جسمانی و بازگشت مجدد بسیار شباهت دارد و فقط تفاوتش این است که پیش از رستاخیز در عالم دنیا به گونه محدود برای برخی رخ می دهد.پس تمام دلیل های معاد برای اثبات رجعت کارایی دارد.
ازنظر عقلی امکان ذاتی رجعت را از راه قیاس مطرح کردند، صغری که زنده شدن در عالم امکان دارد و کبری هر پدیده ممکنی قابلیت تحقق در خارج دارد و نتیجه آن بازگشت فرد و یا گروهی از انسان ها ذاتا قابلیت تحقق در خارج دارد و مانع عقلی برای وقوع نیست.
از نظرنقلی رجوع به آیات و روایت می کنیم. سوره نمل آیه ۸۰ تا ۸۲ می فرمایند: گمراهان کور دلی که صحبت پیامبر را نمی فهمند،می گوید: ای پیامبر تو به مردگان نمی توانی چیزی را بشنوانی و آن کسانی که صدا نمی شنوند و زمانی که رستاخیز نزدیک شود خارج میکنیم جنبنده ای را از زمین که با آنها سخن می گویند که مردم به ایات ما یقین نیاوردند.
امام صادق علیه السلام می فرمایند:خداوند محشور می کند در روزقیامت از هر امتی فوجی را ولی بقیه رامحشور نمی کند و این مربوط به رجعت است زیرا می فرمایند نشانه قیامت این است که خداوند در سوره کهف آیه ۴۷ می فرماید : ما محشور می کنیم و یک نفرشان را جا نمی گذاریم.
پس روز قیامت حشر دسته جمعی است و آنجا که می گوید از هر امتی فوجی را مربوط به عالم برزخ است.
استاد جواهری در پایان گفت: کسانی که ایمان و یا کفر محض دارند در رجعت بر می گردند.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد