امروز پنج شنبه, 03 مهر 1399 - Wed 09 23 2020

منو

برگزاری جلسه هفتم دوره جریان شناسی سیاسی

moslehe7

به گزارش معاونت فرهنگی ، هفتمین جلسه توانمد سازی جریان شناسی سیاسی با سخنرانی استاد حوزه و دانشگاه سرکار خانم دکتر مصلحی و با حضور مدیریت محترم و اساتید گرامی و طلاب عزیز برگزار شد.

استاد مصلحی در مورد سازمان مجاهدین انقلای صحبت کرد و گفت : یکی از سازمان هایی که به شدت فعال است سازمان مجاهدین و یا همان منافقین انقلاب است.ما با 2جریان مواجه هستیم ، سازمان مجاهدین انقلاب که شکل جدید این سازمان به نام حزب مشارکت مردمی بود که این حزب توسط مجموعه سازمان مجاهدین انقلاب ایجاد شد البته با عناصر جدید دیگر. در دهه های 60 و 70 حدودا دهه استحاله انقلاب بود. در واقع نه خود واقعی انقلاب بلکه سازمان و اینکه قصد این را داشتند و البته دارند که اندیشه های انقلاب را استحاله کنند و کم کم پایان انقلاب را اعلام کنند. همانطور هم که دقت می کنیم هر چند سال یک بار می خواهند پایان انقلاب را با اغتشاشات مطرح می کنند.

دکترمصلحی بیان داشت : اوایل انقلاب جامعه روحانیون مبارزتشکیل شد که از درون همین جامعه کسانی بودند که خط رفتاری آنها با انقلابیون تفاوت داشت.بنابراین تصمیم گرفتند که از حزب روحانیون مبارز جدا شوند.آنها قائل بر اقتصاد متمرکز، ارتباط با آمریکا و قائل به جانشینی آقای منتظری بودند در واقع هر آن چیزی که مربوط به پیشرفت انقلاب بود آنها در مقابلش موضع داشتند.

در ادامه سفیر انگلیس در سازمان ملل به آقای خرازی اهدافی را مطرح کرد و معتقد است در ایران چند عملکرد است که نباید انجام شود و در صورت عدم پذیرش ما با ایران قطعا مقابله خواهیم کرد: مطلب اول در دنیا سیستم هایی سیاسی اینگونه است که یا رئیس جمهور ،نخست وزیر ویا پادشاه دارند، شما چیزی دارید به نام ولایت فقیه. این باید از بین برود.

مطلب دومی که آقای سفیر بیان داشتند این بود که اسرائیل کشوری است که توسط جامعه جهانی مورد رسمیت قرار گرفته است و شما هم باید آن را به رسمیت بشناسید.

مطلب سوم: در جامعه جهانی و دموکراسی هر فرد هر گونه که می خواهد پوشش دارد بنابراین شما هم باید حجاب را بردارید.

مطلب چهارم: در دنیا انتخابات و کاندید شدن وجود دارد اما در ایران مرکزی به نام شورای نگهبان است که مفهومی هم ندارد و باید جمع شود.

حضرت امام خمینی (ره) بهشدت در مقابل این حرف ایستاد و گفت: اگر شورای نگهبان را قبول ندارید بدانید که قانون شما را قبول ندارد.

مطلب آخری که سفیر انگلیس بیان کرد این بود که : چرا شما 2ارتش دارید باید یکی از آن حذف شود و دقیقا هم اشاره بر این داشت که سپاه را حذف کنید.

استاد مصلحی در پایان اشاره کرد و گفت : تمام این مواردی که سفیر انگلیس بیان و اعتقاد داشت در حال حاضردر کشور قابل اجرا شده است.

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد